Exhibition
 
 
 

Ukiyo-e by two genius artists, Katsushika Hokusai and Tsukioka Yoshitoshi.

 

Exhibition period: 22 Aug 2023 (Tue) - 18 Feb 2024 (Sun).

 

Ukiyo-e prints by Katsushika Hokusai and Tsukioka Yoshitoshi are on exhibition.

 
Ukiyo-e by two genius artists, Katsushika Hokusai and Tsukioka Yoshitoshi, are the main focus of the exhibition.
Ukiyo-e by artists associated with Yoshitoshi, such as Utagawa Kuniyoshi, Utagawa Yoshiiku, Mizuno Toshikata and Tsukioka Kogyo, will also be on display.
Enjoy the original Ukiyo-e up close.
 
Take a look at Ukiyo-e with a magnifying glass, which you can borrow free of charge.